Buku Program dan Prosiding  Penyelidikan Penyelidik Muda Zon Tengah 2019 (SPPM Zon Tengah) boleh diperolehi dari pautan di bawah.

Sila klik untuk mendapatkan  Buku Program SPPM Zon Tengah.

Prosiding Seminar Penyelidikan Penyelidik Muda Zon Tengah 2019

prosidingcover1

Sila klik untuk mendapatkan  Prosiding Seminar Penyelidikan Penyelidik Muda Zon Tengah 2019