E-survey

Assalamualaikum dan salam sejahtera,
Satu soal selidik disediakan bagi mendapat  maklum balas ke atas kebolehgunaan Portal Penyelidikan ini. Saudara/saudari  adalah dipohon untuk memberi pandangan ke atas item yang diberikan. Pandangan ini akan membolehkan  penambahbaikan dibuat ke atas Portal Penyelidikan ini.

1.Soal selidik kebolehgunaan Portal Penyelidikan

2.Dapatan Soal selidik Portal

 

Maklum Balas/Pandangan Terhadap Portal Penyelidikan, Inovasi dan Profesionalisme

  1. Pandangan Pelajar – Kesukaran mendapat maklumat untuk kajian dan penulisan ilmiah

2. Pandangan Pelajar – Kelebihan Portal Penyelidikan

3. Pandangan Pensyarah- Kelebihan carian melalui Portal Penyelidikan

4 . Pandangan Pihak Pengurusan- Keperluan membangunkan portal