Karnival Inovasi Pendidikan IPG Kampus Ilmu Khas 2017

Sukacita dimaklumkan bahawa Karnival Inovasi Pendidikan IPG Kampus Ilmu Khas 2017 akan berlangsung pada 25 – 26 April 2017 mulai jam 8.00 pagi – 5.00 petang bertempat di Dewan Dato’ Razali, IPG Kampus Ilmu Khas.Dijemput semua warga IPG Kampus Ilmu Khas untuk bersama-sama menjayakan majlis tersebut.

223 total views, 4 views today

Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif.

Kerajaan sentiasa berusaha untuk menyemarakan aktiviti kreativiti dan inovasi dalam sektor awam.. Justeru itu, sejak tahun 1991 kerajaan telah mengeluarkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Panduan mengenai Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja yang dikenali sebagai KMK. Pada tahun 2009 diperkenalkan pula Panduan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) bagi memantapkan keupayaan penjawat awam dalam penghasilan dan penambahbaikan sesuatu produk yang boleh memanfaatkan organisasi serta pelanggan. Memandangkan perubahan teknologi dan corak pembangunan semakin pesat, kerajaan telah menambahbaik pengurusan KIK agar memenuhi konsep CEPAT, TEPAT, INTEGRITI-PRODUKTIVITI, KREATIVITI DAN INOVASI serta menyokong Strategi Lautan Biru (Blue Ocean Strategy).
Justeru itu satu pekeliling baharu dikeluarkan: Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2016. Pekeliling ini mengandungi Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif. Kandungan panduan ini menjelaskan konsep KIK, inovasi serta BOS sebagai satu strategi untuk menyelesaikan masalah.

Pekeliling_Transformasi_Pentadbiran_Awam_Bil.1_2016.pdf

501 total views, 5 views today

Seminar Antarabangsa Pedagogi Kali Ke-8 (PedA8)

IPGKIK dan Universitas Pendidikan Indonesia akan bekerjasama untuk menganjurkan Seminar Antarabangsa Pedagogi Kali Ke-8 (PedA8). Seminar ini akan diadakan pada 19-20 September 2017 di IPGKIK. Penghantaran abstrak adalah pada 19 Mei 2017. Untuk maklumat lanjut sila rujuk lampiran 1brosur PedA8 2017 (1)

628 total views, 4 views today

Jemputan Sumbangan Manuskrip Jurnal Penyelidikan Tempawan 2017

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan (JPIPK) akan menerbitkan  Jurnal Tempawan Tahun 2017 Jilid ke 34. Jurnal ini adalah berstatus jurnal berwasit dan diterbitkan setiap tahun oleh IPG KIK. Sehubungan itu, semua warga Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas adalah dipelawa untuk menyumbang manuskrip untuk dimuatkan dalam Jurnal TEMPAWAN yang bakal diterbitkan pada November 2017. Untuk makluman Tuan/Puan, sumbangan artikel boleh dikemukakan di dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Format penulisan manuskrip disertakan dalam Panduan Penulisan Manuskrip Jurnal Tempawan 2017. Sumbangan manuskrip  bolehlah dikemukakan  kepada lee.lehhong@ipgm.edu.my dan/atau sharonlee@ipgkik.edu.my pada atau sebelum  31 Mac 2017

570 total views, 4 views today

Review Wacana Ilmu 2016

Program ini berlangsung pada 23 November 2016.

Tahun ini merupakan tahun yang ke-3 Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan (JPIPK) dengan kerjasama Jawatankuasa  Penyelidikan dan Penerbitan Ilmiah menganjurkan Wacana Ilmu dan Majlis Penghargaan Penyelidikan. Program ini bertujuan   untuk memperkasa pembudayaan penyelidikan dalam kalangan pensyarah IPG Kampus Ilmu Khas agar dapat membina jaringan dan kesepakatan dalam memantapkan bidang penyelidikan di institut ini. Sebanyak 35 artikel penyelidikan telah dibentangkan dalam Wacana Ilmu ini.

749 total views, 4 views today

Abstrak Wacana Ilmu 2016

Dimaklumkan bahawa IPG Ilmu Khas akan mengadakan Wacana Ilmu 2016 pada 23 November 2016 (Rabu). 

Wacana ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pensyarah yang telah membentangkan kertas kerja @ kertas penyelidikan di mana-mana konvensyen/seminar/bengkel di dalam atau di luar negara untuk membentangkan sekali lagi dalam seminar ini.  Dilampirkan garis panduan penulisan abstrak berkenaan. Dalam abstrak berkenaan, sila catatkan maklumat pembentangan yang telah dijalankan.

Abstrak yang telah siap hendaklah dihantar melalui email kepada Dr. Pushpavalli a/p A.Rengasamey atau Dr. Sharon Lee Leh Hong pada atau sebelum 2 November 2016 (Rabu). Kerjasama daripada tuan/puan adalah diharapkan untuk menjayakan program di atas.

858 total views, 4 views today

Seminar Penyelidikan Tindakan 2016

Sukacita dimaklumkan bahawa siswa guru PISMP Semester 2 Tahun 4 akan menganjurkan  seperti ketetapan berikut:
Tarikh: 20 Oktober 2016 (Khamis)
Masa : 8.00 pagi hingga 5.00 petang.
Tempat: Dewan Dato’ Razali Ismail, IPGKIK
Sehubungan dengan itu, tuan/puan dijemput untuk hadir dalam seminar ini terutamanya untuk sesi Ucap utama oleh YBrs. Dr. Mohamed Yusoff bin Mohd Nor, Pensyarah Kanan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.
Bersama-sama ini dilampirkan memo jemputan dan atur cara seminar.

867 total views, 4 views today

Brown Bag Research and Inovation- Sesi 1

Sesi ‘Brown Bag Research and  Inovation’ anjuran Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan akan diadakan pada setiap hari Jumaat (Catatan: jika tiada Sinergi Ilmu pada hari Jumaat). Tujuan mengadakan BBRI adalah seperti berikut:

  1.Mewujud dan menyemarakkan budaya  inovasi dalam kalangan warga pendidik dan siswa guru.
  2.Perkongsian ilmu mengenai proses dan prosedur inovasi dalam meningkatkan kualiti dan nilai inovasi
  3.Mempertingkatkan peluang untuk pensyarah dan siswa guru bertanding dengan IPTA dan IPTS di peringkat kebangsaan dan antarabangsa agar mampu bersaing di peringkat global.

  Sesi yang pertama akan bermula pada:
  Tarikh:     7 Oktober 2016 (Jumaat)
  Masa:      2.30 ptg hingga 4.00 ptg
  Tempat:   Bilik Tanjung

  Sesi ini dibuka kepada semua pelajar dan pensyarah IPGKIK. Pensyarah dan pelajar yang berminat sila hadir pada ketetapan seperti di atas. Terima kasih atas perhatian.

  894 total views, 4 views today

Brown Bag Research and Innovation

Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan (JPIPK) telah membentangkan kertas cadangan untuk mengadakan “Brown Bag Research and Innovation” (BBRI) dalam mesyuarat Majlis Profesional Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) IPGKIK BIL.6/2016. Tujuan mengadakan BBRI adalah seperti berikut:

i. mewujud dan menyemarakkan budaya atau amalan inovasi dalam kalangan warga pendidik dan siswa guru.
ii. perkongsian ilmu mengenai proses dan prosedur inovasi dalam meningkatkan kualiti dan nilai inovasi;
iii. mempertingkatkan peluang untuk pensyarah dan siswa guru bertanding dengan IPTA dan IPTS di peringkat kebangsaan dan antarabangsa agar mampu bersaing di peringkat global.

903 total views, 4 views today

Jemputan Wacana Ilmu 2016

IPG Ilmu Khas akan mengadakan Wacana Ilmu 2016 pada 23 November 2016 (Rabu). 
Wacana ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pensyarah yang telah membentangkan kertas kerja @ kertas penyelidikan di mana-mana konvensyen/seminar/bengkel di dalam atau di luar negara untuk membentangkan sekali lagi dalam seminar ini.

1,108 total views, 4 views today