SPPK Zon Tengah 2014

Senarai artikel Prosiding Seminar Penyelidikan Zon Tengah di IPG Kampus Ipoh 2014

BilTajuk Artikel
1Pembelajaran Dalam Talian (OLL) Dalam Kalangan Pelajar Program Pensiswazahan Guru (PPG): Tinjauan Aspek Penggunaan

Oleh: Aliza Adnan, Junaida Ahmad, Rosseni Din
2Penggunaan Lughatul Fasl Semasa dalam Kalangan Guru Pelatih
j-QAF Opsyen Bahasa Arab.

Oleh Firdaus Bt. Abdul Fatah & Mohd Aminuddin B. Ab. Rahaman
3Ciri-Ciri Kualiti Guru Baharu Lepasan PISMP

oleh Ismail Hj Raduan Ph.D & Norliza Binti Abdul Majid Ph.D
4Kesediaan Mengajar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi : Kajian Kes

oleh Jeya Velu
5Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas: Masalah dan Cadangan

oleh Mustapha Kamal Ahmad Kassim & Zahiah Haris @ Harith, Phd
6Tahap Kesediaan Pengintegrasian Teknologi Maklumat (ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran oleh Guru-Guru j-QAF Ambilan Januari 2013 di IPGK Ilmu Khas, Kuala Lumpur

oleh Norijah Binti Mohamed
7Pengaruh Kualiti Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran ke Atas Efikasi Guru

oleh Norlela Ali & Mohd Munaim Mahmud
8Persepsi Guru DG41 Terhadap Penyertaan dalam Kursus Pembangunan Profesionalisme Berterusan (CPD) anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia

oleh Rajagopal Ponnusamy, Ph D
9The Three-Phase Pedagogy Enhancement For English Language Teachers: A Botox For Professional Development?

By Rosei Sheerin Mahpor, Woo Shiow Ling, Grace Chang Siew Yeng
10Tahap Kepuasan Pelajar PISMP TESL Terhadap Kursus Bahasa Melayu Komunikatif Di IPG Kampus Ilmu Khas

oleh Thahir bin Nuruddin, Amat Tarop bin Sumo & Hjh. Rahmah bt Idris
11Cadangan Pelajar Untuk Meningkatkan Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru Malaysia
oleh Zahiah Haris @ Harith Phd & Mustapha Kamal Ahmad Kassim ,
12Pendekatan Penerapan Nilai Perkhidmatan Awam Dalam Pengurusan Sekolah

Oleh Mohd. Khamdani B. Sairi PhD

226 total views, 1 views today