Wacana Ilmu 2017

Wacana Ilmu 2017 akan diadakan pada hari Jumaat, 17 November 2017. Ini merupakan tahun yang keempat Jawatankuasa Penyelidikan dan Penerbitan Ilmiah dan Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan (JPIPK) bersama-sama menganjurkan Wacana Ilmu 2017. Selain daripada pembentangan 36 kertas penyelidikan daripada pensyarah dan pegawai pengurusan, majlis ini juga akan memberi penghargaan kepada pensyarah yang terlibat dengan proses penulisan, pengeditan dan penilaian Jurnal Penyelidikan TEMPAWAN dan Buletin Penyelidikan. 

31 total views, 1 views today

8th Pedagogy International Seminar 2017

8th PEDAGOGY INTERNATIONAL SEMINAR 2017
Tema: Enhancement Of Pedagogy In Cultural Diversity Towards Excellence In Education 

19-20 September 2017

Anjuran Bersama: IPG Kampus Ilmu Khas, Kolej Universiti Islam Antarabangsa dan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

159 total views, 1 views today

Pembentangan Penyelidikan Tindakan PISMP Semester 8

Pelajar PISMP Semester 8 dari program PJK dan Pendidikan Muzik telah mengadakan pembentangan penyelidikan tindakan. Ini adalah salah satu syarat dalam kerja kursusnya. Pembentangan ini telah berlangsung pada 25-26 Sept 2017 (Isnin dan Selasa) bertempat di PJK (Bilik KBAT 1 dan KBAT 2), PMz (Bilik C102 dan C108/107) pada jam 8.30 pagi – 4.30 ptg.

163 total views, 1 views today

Seminar PedA8 dan Karnival Pendidikan IPGKIK 2017

Seminar PedA8 dan Karnival Pendidikan IPGKIK 2017 yang akan diadakan pada 19-20 Sept 2017 bermula jam 8.00 pagi- 4.00 petang. Karnival dan seminar akan berlangsung di Dewan Dato’ Razali Ismail, Blok Pusat Sumber dan Blok Bestari. Pihak pengurusan institut  dan jawatankuasa penganjur menjemput dan mewajibkan  semua pensyarah dan siswa guru ke program tersebut. Para pensyarah dan siswa perlu berada di DDRI pada 19 september 2017 bermula 7:30 pagi – 1:00 petang sempena perasmian dan ucap utama.

186 total views, 1 views today

Pelawaan Penulisan Artikel Buletin Penyelidikan

Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan (JPIPK) akan menerbitkan Buletin Penyelidikan Bilangan 39/2017. Kerjasama adalah dipohon daripada semua Ketua Jabatan, Ketua Unit dan pensyarah untuk turut serta menjayakan penerbitan buletin ini. Pihak JPIPK amat mengalu-alukan penulisan seperti rencana, sorotan buku dan idea yang boleh dikongsi bersama warga pendidik. Semua penulisan perlu menepati ‛Panduan Penulisan Artikel Buletin Penyelidikan’ yang dilampirkan. Semakan terhadap struktur bahasa perlu dibuat sebelum diserahkan kepada JPIPK. Artikel hendaklah dihantar melalui email sebelum 4 September 2017 (Isnin) ke alamat e-mail berikut : jeya@ipgkik.edu.my

263 total views, 1 views today

Karnival Inovasi Pendidikan IPG Kampus Ilmu Khas 2017

Sukacita dimaklumkan bahawa Karnival Inovasi Pendidikan IPG Kampus Ilmu Khas 2017 akan berlangsung pada 25 – 26 April 2017 mulai jam 8.00 pagi – 5.00 petang bertempat di Dewan Dato’ Razali, IPG Kampus Ilmu Khas.Dijemput semua warga IPG Kampus Ilmu Khas untuk bersama-sama menjayakan majlis tersebut.

636 total views, 1 views today

Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif.

Kerajaan sentiasa berusaha untuk menyemarakan aktiviti kreativiti dan inovasi dalam sektor awam.. Justeru itu, sejak tahun 1991 kerajaan telah mengeluarkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Panduan mengenai Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja yang dikenali sebagai KMK. Pada tahun 2009 diperkenalkan pula Panduan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) bagi memantapkan keupayaan penjawat awam dalam penghasilan dan penambahbaikan sesuatu produk yang boleh memanfaatkan organisasi serta pelanggan. Memandangkan perubahan teknologi dan corak pembangunan semakin pesat, kerajaan telah menambahbaik pengurusan KIK agar memenuhi konsep CEPAT, TEPAT, INTEGRITI-PRODUKTIVITI, KREATIVITI DAN INOVASI serta menyokong Strategi Lautan Biru (Blue Ocean Strategy).
Justeru itu satu pekeliling baharu dikeluarkan: Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2016. Pekeliling ini mengandungi Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif. Kandungan panduan ini menjelaskan konsep KIK, inovasi serta BOS sebagai satu strategi untuk menyelesaikan masalah.

Pekeliling_Transformasi_Pentadbiran_Awam_Bil.1_2016.pdf

1,058 total views, 1 views today

Seminar Antarabangsa Pedagogi Kali Ke-8 (PedA8)

IPGKIK dan Universitas Pendidikan Indonesia akan bekerjasama untuk menganjurkan Seminar Antarabangsa Pedagogi Kali Ke-8 (PedA8). Seminar ini akan diadakan pada 19-20 September 2017 di IPGKIK. Penghantaran abstrak adalah pada 19 Mei 2017. Untuk maklumat lanjut sila rujuk lampiran 1brosur PedA8 2017 (1)

1,081 total views, 1 views today

Jemputan Sumbangan Manuskrip Jurnal Penyelidikan Tempawan 2017

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan (JPIPK) akan menerbitkan  Jurnal Tempawan Tahun 2017 Jilid ke 34. Jurnal ini adalah berstatus jurnal berwasit dan diterbitkan setiap tahun oleh IPG KIK. Sehubungan itu, semua warga Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas adalah dipelawa untuk menyumbang manuskrip untuk dimuatkan dalam Jurnal TEMPAWAN yang bakal diterbitkan pada November 2017. Untuk makluman Tuan/Puan, sumbangan artikel boleh dikemukakan di dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Format penulisan manuskrip disertakan dalam Panduan Penulisan Manuskrip Jurnal Tempawan 2017. Sumbangan manuskrip  bolehlah dikemukakan  kepada lee.lehhong@ipgm.edu.my dan/atau sharonlee@ipgkik.edu.my pada atau sebelum  31 Mac 2017

938 total views, 1 views today

Review Wacana Ilmu 2016

Program ini berlangsung pada 23 November 2016.

Tahun ini merupakan tahun yang ke-3 Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan (JPIPK) dengan kerjasama Jawatankuasa  Penyelidikan dan Penerbitan Ilmiah menganjurkan Wacana Ilmu dan Majlis Penghargaan Penyelidikan. Program ini bertujuan   untuk memperkasa pembudayaan penyelidikan dalam kalangan pensyarah IPG Kampus Ilmu Khas agar dapat membina jaringan dan kesepakatan dalam memantapkan bidang penyelidikan di institut ini. Sebanyak 35 artikel penyelidikan telah dibentangkan dalam Wacana Ilmu ini.

1,093 total views, 1 views today