Senarai Artikel Tempawan 2016

1CETUSAN KBAT 2 WORKSHOPS FOR ENGLISH TEACHERS: AN INITIAL STUDY
Lee Siew Lin, Woo Shiow Ling, Noreha Jamaluddin & Lilliati Ismail, PhD
2PEMBANGUNAN PENGETAHUAN PELAJAR TERHADAP AMALAN PENGURUSAN RISIKO SUKAN Fatimah Mustaffa, Sarimah Ahmad & Ahmad Esa
3PERSEPSI PELAJAR PROGRAM PELAJAR CEMERLANG DIPLOMA PENDIDIKAN LEPAS IJAZAH INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS, KUALA LUMPUR TERHADAP KEPENTINGAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID AL-QURAN
Mustapha Kamal Ahmad Kassim, PhD & Zahiah Haris @ Harith, PhD
4PERSEPSI PELAPIS JURULATIH UTAMA (JU) MUDA KBAT TERHADAP KURSUS ORIENTASI PELAPIS JU MUDA 2016
Ong Eng Sing @ Peter Ong, Mohd Sabrinordin Mohd Yusoff , Ong Eng Tek, PhD
5STUDENT TEACHERS’ PERSPECTIVES ON PHASE 2 PRACTICUM EXPERIENCE
Ong Siow Kim, Amar Shobha Sarna & Ros Amisha Shabudin
6SIKAP PELAJAR TERHADAP KURSUS PENDIDIKAN ISLAM (GPI1083) DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR
Jainudin Ngah, Norlela Ali, Nurul Huda Mohd Bisri & Mohd A‟sri Abd Rahman
7KESAN PENGGUNAAN LAGU TERHADAP PENERIMAAN MAKLUMAT MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN BERKEMAMPUAN TAHAP TINGGI: SATU KAJIAN KES
Mohd Razimi Husin, Mohamad Yusri Bakir, Abd Aziz Shukor & Ahmad Jazimin Jusoh
8KEBERKESANAN FASILITATOR MENYAMPAIKAN INPUT ELEMEN-ELEMEN KBAT SEMASA KURSUS ORIENTASI PELAPIS JURULATIH UTAMA (JU) MUDA KBAT FASA 1
Ong Siow Kim, Faridah Anum Abdul Wahid , Anita Sapura Shaari & Hoh An Nui
9A MULTIDIMENSIONAL MEASURE OF TEACHER RECEPTIVENESS TOWARDS SCHOOL-BASED ASSESSMENT
Lee Leh Hong, PhD
10TAHAP KEPUASAN PELAJAR KOLEJ KEDIAMAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS
Norijah Mohamed, Jainuddin Ngah & Ismail Raduan, PhD
11KEBERKESANAN PENDEKATAN MASTERI TERHADAPMATA PELAJARAN JAWI
Firdaus Abdul Fatah, Mohd Aminuddin Ab Rahaman, Siti Zuraini Muhammad & Vijayaletcmy Mudiyandi
12SIKAP MURID MASALAH PENGLIHATAN TERHADAP PEMBELAJARAN TILAWAH AL-QURAN
Hajarul Bahti Zakaria, Ab. Halim Tamuri PhD ,Norshidah Mohd Salleh & Mohd Huzairi Awang@Husain4
13TAHAP STRES SISWA PENDIDIK IPG KAMPUS ILMU KHAS SEMASA PRAKTIKUM DI SEKOLAH
Syed Ismail Syed Mustapa (PhD) & Lye Guet Poh
14AMALAN PENYELIAAN PENGAJARAN KETUA JABATAN DAN PENINGKATAN TAHAP EFIKASI GURU
Vijayaletcmy Muniyandy & Selvam Narayanasamy

76 total views, 1 views today