Senarai Artikel Tempawan 2014

BILTAJUK KAJIAN
1PENGETAHUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DALAM KALANGAN GURU PELATIH PISMP DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS
Rorlinda Yusof & Faridah Anum Abdul Wahid
2PENGETAHUAN ETIKA PERGURUAN DALAM KALANGAN GURU PELATIH: TINJAUAN DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU
Lew Moi Mooi, Lim Zek Chew & Edna Wellington
3KONSEPSI PELAJAR TERHADAP POLA KEHADIRAN KULIAH DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU
Siti Hawa Hashim & Munira Mohsin
4PERSEPSI GURU PELATIH TERHADAP INPUT DALAM FORUM PENDIDIKAN
Chin Mei Keong, Lew Moi Mooi & Mohd On Ahmad
5EMOTIONAL INTELLIGENCE AND AT-RISK STUDENTS
Lee Phaik Gaik
6UNEARTHING RESEARCH OPPORTUNITIES USING MOVIES
Ramesh Rao Ramanaidu & Sharmini Ghanaguru
7STANDARD GURU MALAYSIA: TAHAP PENGETAHUAN GURU PELATIH PISMP IPG KAMPUS ILMU KHAS
Low Suet Fin, Amiruddin Zainuddin & Rafidah Ruhani
8PROGRAM INTERVENSI TAMBAH OPSYEN (PITO) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN: SATU TINJAUAN AWAL
Masitah Taib
9READING WITH A “WRITER’S EYE” (PART 2) : LEARNING THROUGH THE FABLE GENRE
Assunta Carolina Antonysamy & Nirmaladevi Suppiah & Mahadi Saran
10PERSEPSI PELAJAR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS TERHADAP ISU HUBUNGAN SEKSUAL MASA KINI
Mustapha Kamal Ahmad Kassim, Azhar Mahmud, Saharudin Suhadi,
Lim Siew Geck, Siti Hawa Hashim & Rose Maria Ira Jailani
11AMALAN PENGGUNAAN PORTAL PEMBELAJARAN PPG DALAM KALANGAN PELAJAR PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG): SUATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PELAJAR
Aliza Adnan, Rosseni Din, Mohd Shaferi Mohd Hassim, Junaida Ahmad &
Md. Nor Zamani Abu Hassan
12FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHALANG PENGLIBATAN PELAJARINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS DALAM KEGIATAN SUKAN DI WAKTU SENGGANG
Teo Kian Joo, Abdul Mutallip Abd Ghani, Mohd Sohaimi Ramli,
Salmawati Mohd Diah, Hasnah Abu Samah & Mohd Dahlan Abdul Kadir
13TEACHER TRAINEES’ RESPONSES TO ACTIVITIES CONDUCTED DURING CHARACTER BUILDING FOR TEACHERS (BINA INSAN GURU – BIG)
Lee Siew Lin, Paramjiit Kaur Sardara Singh & Noor Mazni Abdul Karim
14PEMBELAJARAN JEDA MELALUI NYANYIAN PERMULAAN LAGU
Mah Kok Heng, Jamaludin Teh Ibrahim, Laura Rajamoney, Ching Ing Hoe &
Lee Yoke Fun
15KAJIAN TINJAUAN : APLIKASI PETA PEMIKIRAN I-THINK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LITERASI NOMBOR
Khalidah Othman, Saodah Ismail, Haslina Jaafar & Aminah Samsudin
16PERSEPSI GURU PELATIH TERHADAP KAEDAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS
Zahiah Haris @ Harith, Mustapha Kamal Ahmad Kassim & Muaaz Muhammad
17TAHAP AMALAN INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH AGAMA DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR.
Abd.Razak Abd.Kadir, Chin Mei Keong & Awang Abdullah
18TAHAP KESEDIAAN PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) DALAM PENGAJARAN TERHADAP MURID-MURID PRA SEKOLAH: SATU TINJAUAN
Norijah Mohamed, Haslina Hassan & Md. Zamani Abu Hassan
19PERSEPSI GURU TERHADAP PENGGUNAAN DRAMA DALAM PENGAJARAN KOMSAS MENGIKUT BIDANG PENGKHUSUSAN
Thahir Nuruddin & Amat Tarop Sumo

632 total views, 3 views today